Suppleant

 

Martin Lofthammar är 22 år gammal och kommer från Smålands Jerusalem, Jönköping!

 

Han sitter första året i styrelsen under Suppelant posten. 

Vad är det bästa med att sitta i ditt utkostt?

Det bästa är att få vara en del av alla utskotten och på så sätt hänga med alla och hjälpa till där det behövs!