policy om sexuella trakasserier

Alla medlemmar på Mjölner Studentförening ska gemensamt arbeta för en bra och säker miljö såväl fysiskt, socialt samt organisatoriskt inom styrelsen. En bra och säker vistelsemiljö innebär att alla ska ha möjlighet att trivas och utvecklas och ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt medlemskap i Mjölner. 

På Mjölner Studentförening visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter, behov och arbetssätt och ser olikheterna som en tillgång. Vi accepterar inte kränkande särbehandling. Samtliga medlemmar tar också gemensamt ansvar för och bidrar till en öppen, tydlig och konstruktiv kommunikation, så att miljörisker uppmärksammas och åtgärdas. Hos oss är miljö en naturlig del i och beaktas i alla beslut som fattas. 

 

Inställningen till Sexuella trakasserier i Mjölner Studentförening är självklart en nolltolerans och vill med denna policy förklara vad som gäller för samtliga evenemang anordnade av vår förening.  

Rutinerna för styrelsens hantering av sexuella trakasserier följer nedan: 

 

- Vid information om sexuella trakasserier oavsett form skall detta upplysas direkt till Ordförande i Mjölner Studentförening. Informationen kan antingen komma direkt ifrån en medlems(eller styrelsens) egna observationer eller annan informationskälla. 

 

- Informationen tas vidare och diskuteras med berörda i fallet. Därefter kommer det beslutas om vilka åtgärder som behöver vidtas och koppla in relevanta externa resurser. 

 

- För den person som ansett sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier kommer vi även att informera om olika stödorganisationer inom högskolan i Halmstad. 

 

 

Behöver du prata med någon? Här är länken till Högskolan i Halmstads egna studenthälsa:

 

https://www.hh.se/student/innehall-a-o/studenthalsan.html