Likabehandlingsplan

Alla medlemmar av Mjölner Studentförening skall behandlas utifrån lika villkor och med respekt. Oavsett tillhörighet eller bakgrund skall alla ha samma reella rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Ingen diskriminering på grund av någon av diskrimineringsgrunderna får förekomma inom Mjölner Studentförening. 

 

Mjölner Studentförening ska vara en organisation där alla medlemmarna ska ha samma möjligheter att delta i dess aktiviteter. 

 

Mjölner Studentförening ska tillse att nödvändig information förmedlas, så att dess medlemmar blir medvetna om möjligheten att påverka den sociala kulturen och de traditioner som de deltar i. Det är varje individs ansvar och rättighet att skapa den trygga miljön inom Mjölner Studentförening där alla trivs och kan vara dem de är. 

Mjölner Studentförening åtar sig att jobba med de fel och brister inom organisationen som har påpekats av dess medlemmar. 

 

Mjölner Studentförening ska bedriva ett attitydförändrande likabehandlingsarbete för att motverka diskrimineringen inom den egna organisationen. Ingen ska känna sig ovälkommen, särbehandlad eller illa bemött p.g.a. någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Mjölner Studentförening har ett ansvar att arbeta med likabehandlingsfrågor inom den egna organisationen.