policy om alkohol & narkotika

Denna policy gäller för samtliga evenemang anordnade och/eller styrda av Mjölners studentförening. Vid aktivt medlemskap och/eller deltagande på något av dessa evenemang har individen accepterat policyn.

 

Bakgrund

 

Mjölners huvudområde är att arbeta med studiesocial verksamhet för studenterna. Vid flertalet evenemang och tillställningar anordnade av Mjölner kan alkohol förekomma, och med denna policy vill vi säkerställa att även dessa är en trygg och säker miljö för studenterna.

 

Oavsett inställning till alkohol skall studenter känna sig trygga och välkomna. 

 

Inställningen till narkotika inom Mjölner är självklart en nolltolerans och vi vill med denna policy förklara vad som gäller för samtliga evenemang anordnade av vår förening gällande narkotika.

 

Definition

 

- Alkohol: Alkoholhaltiga drycker

 

- Narkotika: Preparat som enligt svensk lagstiftning betecknas som narkotika och/eller dopningspreparat.

 

Våra värderingar

 

Mjölner anser;

 

1. Att vid evenemang och aktiviteter utförda av Mjölner inte skall uppmuntra till missbruk av alkohol.

 

2. Att vid evenemang och aktiviteter utförda av Mjölner skall samtliga individer känna sig välkomna och trygga oavsett inställning till alkohol.

 

3. Att det råder ett strikt förbud mot brukande och innehav av narkotiska preparat och olagligt användande av receptbelagd medicin på SAMTLIGA evenemang/aktiviteter.

 

Åtgärder

 

Då denna policy ligger i linje med Mjölners intressen och verksamhet kan lämpliga åtgärder vidtas vid företeelser mot detta dokument, i enlighet med (Mjölner §15)

 

Revidering

Alkohol- och narkotikapolicyn ska diskuteras och vid behov uppdateras inför varje nytt verksamhetsår.